Przedszkole

Montessori słoneczko

o nas

PRZEDSZKOLE MONTESSORI SŁONECZKO

serdecznie zaprasza Państwa dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat do całorocznej placówki, która jako jedyna w naszym mieście realizuje w podejściu holistycznym zadanie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze według założeń pedagogiki Marii Montessori.

Nasze przedszkole jest miejscem  kameralnym, ciepłym i przyjaznym, otwartym na potrzeby wychowanków i ich rodziców, gdzie zawsze najistotniejszą  wartością jest i będzie DZIECKO.

Jest to miejsce z pasją.

Zapewnimy naszym podopiecznym ciepłą i domową atmosferę w małych grupach, gdyż dla nas każde dziecko jest wyjątkowe. Realizujemy zadania z różnych obszarów edukacyjnych, które efektywnie i skutecznie będą stymulować ogólny rozwój dziecka. Nie zapomnimy też o realizowaniu zajęć dydaktycznych obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

Grupy przedszkolaków są mieszane wiekowo, ponieważ taki układ odpowiada rzeczywistości, w której żyjemy. Dzieci młodsze uczą się od starszych, starsze pomagają młodszym i biorą za nie odpowiedzialność. Uczymy dzieci szacunku wobec siebie, wychowujemy według jednej z zasad Marii Montessori: „nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj”. Przedszkole Montessori Słoneczko podąża śladem najlepszych montessoriańskich tradycji. W myśl zasady „pomóż mi zrobić to samodzielnie” nie wyręczamy dziecka, lecz wspieramy jego działania tak, aby było przekonane, że samo poznaje, odkrywa i zdobywa doświadczenia w otaczającym go rzeczywistym świecie. Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć odpowiednie warunki do naturalnego rozwoju naszych przedszkolaków.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Jesteśmy gotowi przyjąć pod nasze skrzydła dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wśród naszej kadry są specjaliści (m.in.pedagodzy, logopedzi, psycholodzy), którzy opracują indywidualną terapię oraz będą ją realizować na zajęciach terapeutycznych

SPrawdź

Dlaczego my?

Jesteśmy małym przedszkolem​

z zindywidualizowanym podejściem do dziecka – są u nas tylko 2 grupy przedszkolne

pracujemy z dziećmi

według pedagogiki Marii Montessori

mamy doskonale wykwalifikowaną

i doświadczoną, kreatywną kadrę

naszym atutem są sale,

jasne, przestronne i w pełni wyposażone w materiał Montessori

rodzinna atmosfera

oraz praca z dziećmi w poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji

jesteśmy miejscem przyjaznym

dzieciom i rodzicom

doskonała lokalizacja naszego przedszkola

położona w spokojnej, bezpiecznej i zielonej okolicy z placami zabaw, oraz ścieżkami spacerowymi

łatwy dojazd

oraz miejsca parkingowe dla rodziców

Jak uczymy?

Przedszkole Montessori SŁONECZKO pragnie przekazywać dzieciom wiedzę o otaczającym świecie i rozbudzać w ich ciekawość. W oparciu o filozofię Marii Montessori stworzyliśmy warunki sprzyjające rozwijaniu samodzielności oraz niezależności. Dążymy i wpieramy, aby dzieci po zakończeniu edukacji przedszkolnej miały poczucie własnej wartości, wierzyły w swoje zdolności i umiejętności, a także nie bały się wyzwań, jakie stawia przed nimi codzienność. Sprzyja temu indywidualne podejście do możliwości i zainteresowań dziecka oraz przygotowane do tego otoczenie. Dzieciom towarzyszy nauczyciel, który wspiera je w rozwoju, inspiruje do działania, odpowiada na ich potrzeby oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów, jest przyjacielem dziecka, nie ocenia a obserwuje. Równocześnie dążymy do tego, aby wśród członków społeczności przedszkolnej panowała atmosfera zrozumienia, szacunku i odpowiedzialności za innych. Pragniemy, aby nasze przedszkole było miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a dzieci czuły się współgospodarzami tego domu – domu Montessori.

 

 

Dbając o wszechstronny rozwój dzieci prowadzimy w Naszym Przedszkolu zajęcia z zakresu:

Język angielski
2 razy w tygodniu
(nauka poprzez zabawę)
Zajęcia muzyczno-ruchowe
2 razy w tygodniu

Zajęcia dodatkowe
Zajęcia rozwojowe z języka polskiego, matematyki i przyrody 5 razy w tygodniu

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Montessori Słoneczko

Jest to czas schodzenia się dzieci do przedszkola. Czas pracy własnej. Czas na pielęgnowanie kwiatów, karmienie przedszkolnych zwierząt, swobodne działanie dziecka w otoczeniu. Swobodne rozmowy nauczyciela z dziećmi, dzieci ze sobą nawzajem. Spokojne witanie budzącego się dnia. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi. Zabawy integrujące grupę

Czynności samoobsługowe i higieniczne przygotowujące do śniadania. W naszych salach wyznaczone są miejsca do jedzenia śniadania. Dzieci są niezależne i mogą jeść wtedy, kiedy są głodne, mogą zjeść tyle, ile potrzebują, mogą zjeść posiłek więcej niż jeden raz, jeśli tylko czują głód.

Podstawa programowa realizowana jest w pełni, w nawet w rozszerzeniu poprzez czas, w którym dzieci pracują z materiałem Montessori. Materiały są stale modyfikowane przez nauczycieli tak, by spełniały potrzeby rozwojowe dzieci. Na czas pracy własnej składa się swobodny wybór materiału przez dziecko, a także indywidualne prezentacje dla każdego dziecka. Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności nie poprzez książki i podręczniki, a poprzez namacalny materiał rozwojowy. Do weryfikacji postępów służą arkusze codziennej obserwacji, a także indywidualne plany pracy dla każdego dziecka. Czas pacy własnej może zostać przeniesiony przez nauczyciela do przedszkolnego ogrodu dziecięcego.

każdego dnia, niemal niezależnie od pogody wychodzimy na dwór. Jeśli nie pada mocny deszcz, temperatura nie spada poniżej -15 st. C i nie wzrasta ponad 25 st. C, wychodzimy z budynku. Idziemy do naszego ogrodu dziecięcego, na spacer po okolicy, na wycieczki lub na boisko.

Do obiadu zasiadamy wszyscy razem (dzieci i wychowawcy). W wazie czeka zupa, na półmisku drugie danie, w dzbanku kompot. Każde z nas je tyle, ile potrzebuje. Wychowawcy jedzą razem z dziećmi, aby dać dobry przykład. Dzieci same przygotowują nakrycie do stołu (serwetki, sztućce, talerz, kubek) same nalewają sobie zupę i nakładają drugie danie, również same sprzątają po obiedzie.

Jest to czas, kiedy dzieci mogą odpocząć. Dzieciom czytane są książki, opowiadania, wiersze. Opowiadane są historie i legendy. Dzieci, które potrzebują snu, mogą wraz z wychowawcą odejść na drzemkę. Drzemka może trwać tyle ile dziecko potrzebuje. Czas relaksu kończymy lekcją ciszy.

grupa pierwsza (rytmika x2, gimnastyka x1, język angielski x2) Naprzemiennie z grupą drugą.

  • grupa druga (rytmika x2, gimnastyka x1, język angielski x2) Naprzemiennie z grupą pierwszą.

Czas pracy z dziećmi zdolnymi oraz praca wyrównawcza wspomagająca rozwój dzieci. Jest czas rozchodzenia się dzieci do domów, czas swobodnego działania w otoczeniu.

Sprawdź

Rekrutacja

I etap

Rozmowy indywidualne z rodzicami

II etap

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych

III etap

Podpisanie umowy

opłaty

Czesne za miesiąc
350 zł

dzieci powyżej 2,5 lat

Czesne za miesiąc
400 zł

dzieci poniżej 2,5 lat

stawka żywieniowa dzienna
13 zł

Montessori

Maria Montessori (1870-1952), była włoską lekarką i pedagogiem, twórczynią systemu wychowania przedszkolnego opartego na założeniach naturalizmu pedagogicznego, według którego należy rozwijać aktywność dziecka. Maria Montessori dążyła do umożliwienia dziecku swobodnej aktywności i wszechstronnego rozwoju.

„JEDYNY OBOWIĄZEK NARZUCA SIĘ DZISIAJ: ODNOWIĆ METODY NAUCZANIA I WYCHOWANIA; KTO PRACUJE W TYM ZAKRESIE, WALCZY O ODRODZENIE LUDZKOŚCI”

Celem systemu Montessori jest przygotowanie dziecka do samodzielnego życia przez wspieranie jego potencjalnych możliwości. Montessori uważała, że każde dziecko ma swój własny, naturalny plan rozwoju, aktywizowany przez środowisko w którym się wychowuje. Odpowiednio przygotowane otoczenie stanowi istotny warunek osiągnięcia przez dzieci pełnego rozwoju i życiowej niezależności. Dziecko w ujęciu Mari Montessori jest „budowniczym samego siebie”, cały proces budowy powinien odbywać się w interakcji ze środowiskiem dziecka. Montessori podkreślała, że edukacja powinna być oparta na indywidualnych potrzebach rozwojowych i zainteresowaniach dziecka przy współistniejących okresach tzw. wrażliwych fazach. Dzieci uczą się przez działanie, zdobywają praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel pełni rolę wspierającą dziecko, pomaga samodzielnie rozwijać i odkrywać rzeczywistość.

„EDUKACJA OPARTA NA ZAŁOŻENIACH MARII MONTESSORI JEST ŹRÓDŁEM DLA ROZWOJU DZIECKA I KLUCZEM DO ODKRYWANIA ŚWIATA”

Skontaktuj się z nami!

 

e-mail: kontakt@sloneczko.com.pl

tel: +48 798 232 543

Adres:
ul. Karola Szymanowskiego 8
22-100 Chełm
Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

6.30 -17.00

Social media: